Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Tervitus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Tööplaan
 13.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks (arutelu)
 14.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (arutelu)
 15.Hääletused
  
15.1.Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
15.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
15.3.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
15.4.Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (hääletus)
  
15.5.Béla Kovácsi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
  
15.6.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine *** (hääletus)
  
15.7.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine *** (hääletus)
  
15.8.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (hääletus)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)
 18.Olukord Ukrainas (arutelu)
 19.Antisemitism, islamifoobia ja vihkamist õhutavad sõnavõtud Euroopas (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 Lisa 2 - EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine
Protokoll (186 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (772 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (21 kb) Nimelise hääletuse tulemused (39 kb)    
 
Protokoll (272 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (272 kb) Nimelise hääletuse tulemused (860 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika