Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Määrärahojen siirrot
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Eurooppa-neuvoston 15. ja 16. lokakuuta 2015 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 14.Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (keskustelu)
 15.Äänestykset
  15.1.Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  15.2.Lisätalousarvioesitys nro 6/2015: Omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  15.3.Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvia välittömiä talousarviotoimia varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  15.4.Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet (äänestys)
  15.5.Béla Kovácsin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
  15.6.ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen *** (äänestys)
  15.7.ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen *** (äänestys)
  15.8.Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (äänestys)
 16.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 17.Yhdysvaltojen Safe Harbour -päätöksen pätemättömäksi tehneen Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seuraukset (keskustelu)
 18.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 19.Juutalaisvastaisuus, islaminpelko ja vihapuhe Euroopassa (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Äänestysselitykset
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen
 Liite 2 - ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (59 kb)    Nimenhuutoäänestykset (772 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (211 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (23 kb) Nimenhuutoäänestykset (40 kb)    
 
Pöytäkirja (285 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (279 kb) Nimenhuutoäänestykset (863 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö