Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Gauti dokumentai
 8.Asignavimų perkėlimas
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Darbų programa
 13.Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 14.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (diskusijos)
 15.Balsuoti skirtas laikas
  15.1.Valstybių narių ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondas, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.3.Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.4.Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (balsavimas)
  15.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą
  15.6.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas *** (balsavimas)
  15.7.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas *** (balsavimas)
  15.8.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (balsavimas)
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 17.Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (diskusijos)
 18.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 19.Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
 22.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 24.Sesijos atidėjimas
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas
 2 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas
Protokolas (186 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (59 kb)    Vardinis balsavimas (772 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (243 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (36 kb) Balsavimo rezultatai (23 kb) Vardinis balsavimas (67 kb)    
 
Protokolas (290 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (468 kb) Vardinis balsavimas (920 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika