Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Apropriāciju pārvietojumi
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Darba kārtība
 13.Eiropadomes 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes sagatavošana (debates)
 14.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (debates)
 15.Balsošanas laiks
  15.1.Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.2.Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.3.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.4.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (balsošana)
  15.5.Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti
  15.6.ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā *** (balsošana)
  15.7.ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā *** (balsošana)
  15.8.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (balsošana)
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Sekas Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu (debates)
 18.Stāvoklis Ukrainā (debates)
 19.Antisemītisms, islāmofobija un naida kurināšana Eiropā (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Balsojumu skaidrojumi
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums - ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā
 2. pielikums - ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā
Protokols (189 kb) Apmeklējumu reģistrs (59 kb)    Balsojumi pēc saraksta (772 kb) 1 Pielikums (7 kb) 2 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (240 kb) Apmeklējumu reģistrs (36 kb) Balsojumu rezultāti (21 kb) Balsojumi pēc saraksta (40 kb)    
 
Protokols (279 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsojumu rezultāti (469 kb) Balsojumi pēc saraksta (934 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika