Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2015 - Brussell
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Merħba
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dokumenti mressqa
 8.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 9.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2015) (dibattitu)
 14.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (dibattitu)
 15.Ħin tal-votazzjonijiet
  15.1.Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  15.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015: Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  15.3.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  15.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015: Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (votazzjoni)
  15.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács
  15.6.Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)
  15.7.Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)
  15.8.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (votazzjoni)
 16.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 17.Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita (dibattitu)
 18.Sitwazzjoni fl-Ukrajna (dibattitu)
 19.L-Anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-Diskors ta' Mibegħda fl-Ewropa (dibattitu)
 20.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 21.Spjegazzjonijiet tal-vot
 22.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 23.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 24.Interruzzjoni tas-sessjoni
 Lista tal-Membri preżenti
 Anness 1 - Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS
 Anness 2 - Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS
Minuti (190 kb) Lista tal-Membri preżenti (59 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (772 kb) L-Anness 1 (7 kb) L-Anness 2 (7 kb) 
 
Minuti (244 kb) Lista tal-Membri preżenti (36 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (21 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (39 kb)    
 
Minuti (290 kb) Lista tal-Membri preżenti (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (489 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (863 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza