Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oficiálne privítanie
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Predloženie dokumentov
 8.Presun rozpočtových prostriedkov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Program práce
 13.Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (rozprava)
 14.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (rozprava)
 15.Hlasovanie
  15.1.Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  15.3.Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (hlasovanie)
  15.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa
  15.6.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)
  15.7.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)
  15.8.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (hlasovanie)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (rozprava)
 18.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 19.Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI
 Príloha 2 - Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI
Zápisnica (186 kb)  Prezenčná listina (59 kb)  Príloha 1 (7 kb)  Príloha 2 (7 kb)
 
Zápisnica (240 kb)  Prezenčná listina (36 kb)  Výsledky hlasovaní (23 kb)  Hlasovania podľa mien (39 kb)
 
Zápisnica (291 kb)  Prezenčná listina (63 kb)  Výsledky hlasovaní (478 kb)  Hlasovania podľa mien (982 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia