Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Välkomsthälsning
 5.Valprövning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Anslagsöverföringar
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (debatt)
 14.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
 15.Omröstning
  15.1.Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.2.Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.3.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.4.Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (omröstning)
  15.5.Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet
  15.6.Utnämning av verkställande direktören för Efsi *** (omröstning)
  15.7.Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi *** (omröstning)
  15.8.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)
 18.Situationen i Ukraina (debatt)
 19.Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Röstförklaringar
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av verkställande direktör för Efsi
 Bilaga 2 - Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi
Protokoll (187 kb) Närvarolista (59 kb)    Omröstningar med namnupprop (772 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (209 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (23 kb) Omröstningar med namnupprop (39 kb)    
 
Protokoll (276 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (373 kb) Omröstningar med namnupprop (926 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy