Indeks 
Zapisnik
PDF 277kWORD 239k
Srijeda, 14. listopada 2015. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Dobrodošlica
 5.Provjera valjanosti mandata
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Podnošenje dokumenata
 8.Prijenos odobrenih sredstava
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 11.Odluke o određenim dokumentima
 12.Plan rada
 13.Priprema za sastanak Europskog vijeća (15. - 16. listopada 2015.) (rasprava)
 14.Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (rasprava)
 15.Glasovanje
  15.1.Pristup određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  15.2.Nacrt izmjene proračuna br. 6/2015: vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  15.3.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru europskog programa o migraciji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  15.4.Nacrt izmjene proračuna br. 7/2015.: Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa (glasovanje)
  15.5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Béli Kovácsu
  15.6.Imenovanje glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)
  15.7.Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)
  15.8.Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (glasovanje)
 16.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 17.Posljedice presude Suda Europske unije o poništenju odluke o SAD-u kao „sigurnoj luci” (rasprava)
 18.Stanje u Ukrajini (rasprava)
 19.Antisemitizam, islamofobija i govor mržnje u Europi (rasprava)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Obrazloženja glasovanja
 22.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 23.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 24.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje glavnog direktora EFSU-a
 Prilog 2 - Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:05.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u kojoj je osudio dvostruki dvostruki bombaški napad koji se dogodio u Ankari 10. listopada i u kojem je gotovo stotinu ljudi poginulo, a njih više od 500 ozlijeđeno te je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava. Izrazio je zabrinutost zbog unutarnjeg stanja u Turskoj, pri čemu je osobito naglasio činjenicu da slobodni mediji čine okosnicu demokracije, i pozvao je sve zainteresirane aktere da se angažiraju kako bi došlo do pomirenja.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

István Ujhelyi nazočio je sjednicama održanima 13. studenog 2014. i 30. travnja 2015., ali se njegovo ime ne nalazi na popisu nazočnih.

István Ujhelyi priopćio je da je nazočio sjednicama održanima 18. prosinca 2014., 9. lipnja 2015. i 11. lipnja 2015., ali da se njegovo ime ne nalazi na popisu nazočnih.


4. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Parlamenta poželio dobrodošlicu svim dobitnicima nagrade Europski građanin za 2015. godinu, smještenima u počasnoj galeriji.


5. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Jasenka Selimovica s učinkom od 30. rujna 2015.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da je zajedno s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeći akt donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 s obzirom na posebne mjere za Grčku (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila o sekuritizaciji i uspostavi europskog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju i izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU i uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, JURI, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
U skladu s člankom 137. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI

- Nacrt izmjene proračuna br. 7 za opći proračun za 2015.: Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Ukrajine (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, JURI

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Imenovanje glavnog direktora EFSU-a (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG, ECON

- Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG, ECON

- Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o nastavku mjera u vezi s razrješnicom za financijsku godinu 2013. (sažetak) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2015 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 4/2015 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 30/2015 - dio III. - Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora, izvješća

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA - izvjestiteljica: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Izvješće o putu prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (2015/2112(INI)) - ENVI - izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu (2014/2044(IMM)) - JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Izvješće o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG - ECON - izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Izvješće o prijedlogu za imenovanje zamjenika glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG - ECON - izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o podršci Vladimiru Putinu, koji 30. rujna predsjeda Vijećem sigurnosti UN-a na kojem će se raspravljati o borbi protiv terorizma u Iraku i Siriji (B8-0950/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o nenametanju sankcija Rusiji (B8-0951/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o europskoj imigracijskoj politici koju 89 % Talijana smatra neuspješnom (B8-0952/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o daljnjem smanjenju plaća u Italiji koje je zabilježio OECD (B8-0953/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o skandalu Volkswagena i potrebi za istragom Europske komisije (B8-0954/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o rekordnom oporezivanju poduzeća u Italiji (B8-0955/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o potrebi za usklađivanjem nacionalnih strateških okvira u području održive mobilnosti (B8-0956/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o inicijativi za inovativne lijekove i potrebi za učinkovitim istraživanjem i razvojem (B8-0957/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o cijeni energetskih certifikata za zgrade (B8-0958/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o kaznenom zakonodavstvu u području progona korupcije (B8-0959/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


8. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije izvijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa proračunskih sredstava DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - dio III. – Komisija.


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Jedan od zastupnika postavio je sljedeće pitanje za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000101/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Antisemitizam, islamofobija i govor mržnje u Europi (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za nekoliko kategorija imovine koje drže društva za osiguranje i reosiguranje (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u jugozapadnim vodama (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o reviziji usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju električne i toplinske energije u primjeni Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE


11. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

- Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)

- Imenovanje glavnog direktora EFSU-a (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
odbori: BUDG, ECON
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 11.2.2015.)

Izmjena u upućivanju

Preporuka za Odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
upućeno nadležnom odboru: LIBE


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za plenarnu sjednicu listopad II. (PE 569.962/PDOJ) (članak 152. Poslovnika):

U dogovoru s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeće izmjene:

- rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o „Posljedicama presude Suda Europske unije o poništenju Odluke o SAD-u kao „sigurnoj luci”” održat će se u 19:30, kao prva točka dnevnog reda nakon glasovanja.

- dva izvješća Odbora ECON i BUDG o kandidatima koje je upravljački odbor EFSU-a predložio na mjesta glavnog direktora EFSU-a i njegovog zamjenika dodaju se na glasovanje.

- sjednica će se produžiti do 23:00.

Parlament se usuglasio s tim prijedlozima.

°
° ° °

Predsjednik je priopćio da je Odbor JURI usvojio izvješće Tadeusza Zwiefke naslovljeno "Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Béli Kovácsu" (A8-0291/2015).

U skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika o tom će se izvješću glasovati na današnjem glasovanju.

°
° ° °

Traži od kluba zastupnika PPE da se rasprava o „Posljedicama presude Suda Europske unije o poništenju Odluke o SAD-u kao „sigurnoj luci”” zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije i da se u tu svrhu glasuje tijekom sjednice listopad III.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, Monika Hohlmeier, koja se izjasnila u korist zahtjeva, i Birgit Sippel, koja se izjasnila protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (177 za, 208 protiv, 5 uzdržanih) odbio zahtjev.

°
° ° °

Traži od kluba zastupnika GUE/NGL da se na dnevni red uvrsti rasprava o izjavi potpredsjednice Komisije/visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o „Stanju u Turskoj – masakr civila tijekom mirovnih prosvjeda”.

Govorio je Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


13. Priprema za sastanak Europskog vijeća (15. - 16. listopada 2015.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća (15. - 16. listopada 2015.) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Belder, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gianluca Buonanno, o pristupu vijećnici i disciplinarnim sankcijama o kojima je bio obaviješten u skladu s člancima 166. i 167. Poslovnika (predsjednik je potvrdio da će se sankcija primjenjivati od idućeg ponedjeljka) Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Alain Lamassoure, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, i Dimitrios Papadimoulis.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili István Ujhelyi i David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, o postupku postavljanja pitanja podizanjem plave kartice (Predsjednik je podjsetio na vežeće odredbe), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri i Iliana Iotova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Pervenche Berès.

Govorio je Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


14. Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (rasprava)

Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Dubravka Šuica (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Davor Ivo Stier (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Seán Kelly (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Bas Eickhout (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Matthias Groote, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anne-Marie Mineur, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos i Claude Turmes.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Gilles Pargneaux.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 15.8 zapisnika od 14.10.2015..


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

15. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


15.1. Pristup određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o utvrđivanju datuma od kojeg Odluka 2008/633/PUP o pristupu određenih tijela država članica i Europola viznom informacijskom sustavu (VIS) za traženje podataka u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela proizvodi učinke [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0352)


15.2. Nacrt izmjene proračuna br. 6/2015: vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 6/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za hitne proračunske mjere u okviru europskog programa o migraciji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenata fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera u okviru Europskog migracijskog programa u skladu s točkom 12. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0354)


15.4. Nacrt izmjene proračuna br. 7/2015.: Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne proračunske mjere u okviru Europskog migracijskog programa (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 7/2015 Europske unije za financijsku godinu 2015., Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0355)


15.5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Béli Kovácsu

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu [2014/2044(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0356)


15.6. Imenovanje glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (Prilog 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0357)


15.7. Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a *** (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu za imenovanje zamjenika glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Odbor za proračune - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Jean Arthuis i Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)
(Tajno glasovanje)

Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (Prilog 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2015)0358)


15.8. Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu (glasovanje)

Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu [2015/2112(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0359)

Govorili su:

Anne-Marie Mineur predložila je usmeni amandman nakon stavka 80., koji je zatim usvojen.


16. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


17. Posljedice presude Suda Europske unije o poništenju odluke o SAD-u kao „sigurnoj luci” (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Posljedice presude Suda Europske unije o poništenju odluke o SAD-u kao „sigurnoj luci” (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli i Heinz K. Becker.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


18. Stanje u Ukrajini (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Ukrajini (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Louis Aliot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki i Urmas Paet.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina i Bogusław Liberadzki.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó i Notis Marias.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


19. Antisemitizam, islamofobija i govor mržnje u Europi (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000101/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Antisemitizam, islamofobija i govor mržnje u Europi (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes obrazložio je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Beatrix von Storch, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Afzal Khan, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, koji je dao osobnu opasku na izlaganje prethodnog govornika, Arne Gericke, Marek Jurek i Patricija Šulin.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák i Notis Marias.


21. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins i Michaela Šojdrová.


22. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


23. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 26. do 29. listopada 2015.


24. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Prilog 1 - Imenovanje glavnog direktora EFSU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Prilog 2 - Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti