Indiċi 
Minuti
PDF 290kWORD 244k
L-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2015 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Merħba
 5.Verifika tal-kredenzjali
 6.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dokumenti mressqa
 8.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 9.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2015) (dibattitu)
 14.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (dibattitu)
 15.Ħin tal-votazzjonijiet
  
15.1.Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
15.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015: Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
15.3.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
15.4.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015: Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (votazzjoni)
  
15.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács
  
15.6.Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)
  
15.7.Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)
  
15.8.Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (votazzjoni)
 16.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 17.Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita (dibattitu)
 18.Sitwazzjoni fl-Ukrajna (dibattitu)
 19.L-Anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-Diskors ta' Mibegħda fl-Ewropa (dibattitu)
 20.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 21.Spjegazzjonijiet tal-vot
 22.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 23.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 24.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS
 Anness 2 - Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 15.05.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni li fiha kkundanna l-attentat bil-bombi li laqat 'l Ankara fl-10 ta' Ottubru li għadda u li fih mietu kważi mitt ruħ u aktar minn 500 sfaw feruti, u esprima l-kondoljanzi tal-Parlament lill-familji tal-vittmi. Esprima t-tħassib tiegħu rigward l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni interna Torka billi insista partikolarment fuq il-fatt li l-mezzi tal-komunikazzjoni liberi jikkostitwixxu pilastru fundamentali tad-demokrazija, u stieden lill-atturi kkonċernati kollha jimpenjaw ruħhom fit-triq tar-rikonċiljazzjoni.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

István Ujhelyi kien preżenti għas-seduti tat-13 ta' Novembru 2014 u tat-30 ta' April 2015, iżda ismu ma jidhirx fir-reġistru tal-attendenza.

István Ujhelyi għarraf li kien preżenti għas-seduti tat-18 ta' Diċembru 2014, tad-9 ta' Ġunju 2015 u tal-11 ta' Ġunju 2015, iżda ismu ma jidhirx fir-reġistru tal-attendenza.


4. Merħba

Il-President ta merħba, f'isem il-Parlament, lir-rebbieħa tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew 2015, preżenti fil-gallarija uffiċjali.


5. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonvalida l-mandat ta' Jasenko Selimovic b'effett mid-data 30 ta' Settembru 2015.


6. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, ipproċeda għall-iffirmar tal-att segwenti adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar it-titolizzazzjoni u li joħloq qafas Ewropew għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE, 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u għad-ditti ta' investiment (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali għall-2015: Ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Ukrajna (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, JURI

- Proposta għal deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust tal-Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern u l-Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

irriferut

responsabbli:

BUDG, ECON

- Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

irriferut

responsabbli:

BUDG, ECON

- Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-segwitu tal-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 (Sommarju) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

irriferut

responsabbli:

CONT

opinjoni:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 1/2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 4/2015 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 30/2015 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari, rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Rapport "Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi" (2015/2112(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'konformità mal-punt 12 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - Kumitat BUDG - Kumitat ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sostenn għal Vladimir Putin, li fit-30 ta' Settembru se jippresiedi l-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-Iraq u fis-Sirja (B8-0950/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta’ impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq ir-Russja (B8-0951/2015)

irriferut

responsabbli:

AFET

opinjoni:

INTA

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-politika Ewropea fil-qasam tal-immigrazzjoni, meqjusa bħala falliment mid-89% tat-Taljani (B8-0952/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis li ssokta tal-pagi fl-Italja u li ġie rreġistrat mill-OSCE (B8-0953/2015)

irriferut

responsabbli:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iskandlu tal-Volkswagen: il-bżonn ta' inkjesta mill-Kummissjoni Ewropea (B8-0954/2015)

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-taxxa rekord għall-impriżi fl-Italja (B8-0955/2015)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' koordinazzjoni tal-oqfsa ta' politika strateġiċi nazzjonali fil-qasam tal-mobilità sostenibbli (B8-0956/2015)

irriferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi u l-ħtieġa ta' riċerka u żvilupp effikaċi (B8-0957/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kost taċ-ċertifikati tar-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (B8-0958/2015)

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI

- Dubravka Šuica u Patricija Šulin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjoni kriminali fil-qasam tal-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni (B8-0959/2015)

irriferut

responsabbli:

LIBE


8. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.


9. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija orali għal tweġiba orali segwenti tressqet minn Membru (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000101/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: L-anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-diskors ta' mibegħda fl-Ewropa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2015/35 dwar il-kalkolu ta’ rekwiżiti kapitali regolatorji għal diversi kategoriji ta’ assi miżmuma mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-6 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-13 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-KummissjonI li jistabbilixxi pjan tar-rimi għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi pjan għall-iskartar tal-ħut għal ċertu sajd bit-tkarkir tal-qiegħ fl-ilmijiet tal-Lbiċ (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jirrevedi l-valuri ta’ referenza armonizzati tal-effiċjenza għall-produzzjoni separata tal-elettriku u s-sħana bl-applikazzjoni tad-Direttiva 2012/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/877/UE (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-12 ta' Ottubru 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE


11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ħatra ta' Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
Kumitati: BUDG, ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.2.2015)

- Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
Kumitati: BUDG, ECON
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11.2.2015)

Modifika tar-riferiment

Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995, li saret fuq il-bażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, il-Protokoll tas-27 ta' Settembru 1996, tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Protokoll tad-29 ta' Novembru 1996, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-interpretazzjoni permezz ta' deċiżjonijiet preliminari, mill- Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej u t-Tieni Protokoll tad-19 ta' Ġunju 1997, imfassal abbażi tal-Artikolu K.3 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea, mal- Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE


12. Ordni tal-ħidma

Tqassam l-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduta plenarja ta' Ottubru II (PE 569.962/PDOJ) (Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

Bi qbil mal-gruppi politiċi, il-President ippropona l-emendi segwenti:

- Dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-"Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita" se jiżdied fis-19.30, bħala l-ewwel punt tal-aġenda wara l-votazzjonijiet.

- Żewġ rapporti tal-Kumitati ECON u BUDG dwar il-kandidati proposti mill-Bord ta' Tmexxija tal-FEIS għall-karigi ta' Direttur Amministrattiv u ta' Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS se jiżdiedu mal-ħin tal-votazzjonijiet.

- Is-seduta se tiġi estiża sal-23.00.

Il-Parlament qabel ma' tali proposti.

°
° ° °

Il-President għarraf li l-Kumitat JURI adotta r-rapport ta' Tadeusz Zwiefka dwar it-"Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács" (A8-0291/2015).

Skont l-Artikolu 9(8) tar-Regoli ta' Proċedura, dan ir-rapport se jitressaq għall-votazzjoni fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-lum.

°
° ° °

Talba tal-Grupp PPE biex jingħalaq id-dibattitu dwar il-"Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita" permezz tat-tressiq ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni li tkun sottoposta għall-votazzjoni fis-sessjoni parzjali ta' Ottubru III.

Intervent ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba, Monika Hohlmeier, favur t-talba, u Birgit Sippel, kontra t-talba.

B'VE (177 favur, 208 kontra, 5 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

°
° ° °

Talba tal-Grupp GUE/NGL biex fl-aġenda jiddaħħal dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-"Sitwazzjoni fit-Turkija – Massakru ta' ċivili waqt dimostrazzjoni favur il-paċi".

Intervent ta': Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifika t-talba.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


13. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2015) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bas Belder, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tim Aker, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Gianluca Buonanno, dwar l-aċċess għall-emiċiklu u l-piena dixxiplinari li kien ġie mgħarraf biha skont l-Artikoli 166 u 167 tar-Regoli ta' Proċedura (il-President ikkonferma li l-piena se tkun tapplika minn nhar it-Tnejn li ġej) Marcel de Graaff f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Alain Lamassoure, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' István Ujhelyi, u Dimitrios Papadimoulis.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' István Ujhelyi u David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, dwar il-proċedura applikabbli għall-mistoqsijiet "karta blu" (il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri u Iliana Iotova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Pervenche Berès.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (dibattitu)

Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi [2015/2112(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dubravka Šuica (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Davor Ivo Stier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Seán Kelly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Bas Eickhout (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, u Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Ian Duncan f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc u José Inácio Faria.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos u Claude Turmes.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Gilles Pargneaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 15.8 tal-Minuti ta' 14.10.2015.


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

15. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


15.1. Aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) mill-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi d-data tal-effettività tad-Deċiżjoni 2008/633/ĠAI li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta' Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta' reati terroristiċi u ta' reati kriminali serji oħra [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0352)


15.2. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015: Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Riżorsi proprji, Fondi fiduċjarji tal-Unjoni għall-Azzjoni Esterna, Uffiċċju tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-Komunikazzjoni Elettronika [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibilità għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati taħt l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'konformità mal-punt 12 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0354)


15.4. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015: Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Il-ġestjoni tal-kriżi tar-refuġjati: miżuri baġitarji immedjati skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0355)


15.5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Béla Kovács

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0356)


15.6. Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)

Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0357)


15.7. Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS *** (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għall-ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Kumitat għall-Baġits - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Jean Arthuis u Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)

Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0358)


15.8. Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (votazzjoni)

Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi [2015/2112(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0359)

Interventi

Anne-Marie Mineur ipproponiet emenda orali wara l-paragrafu 80 li ġiet aċċettata.


16. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


17. Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja li tinvalida d-deċiżjoni li tikkonstata li l-Istati Uniti jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli u Heinz K. Becker.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Nicola Caputo.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Sitwazzjoni fl-Ukrajna (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fl-Ukrajna (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Louis Aliot f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki u Urmas Paet.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina u Bogusław Liberadzki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó u Notis Marias.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


19. L-Anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-Diskors ta' Mibegħda fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000101/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: L-anti-Semitiżmu, l-Iżlamofobija u d-diskors ta' mibegħda fl-Ewropa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Juan Fernando López Aguilar f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Afzal Khan, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă u Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, biex jagħmel stqarrija personali b'segwitu għall-intervent tal-kelliem preċedenti, Arne Gericke, Marek Jurek u Patricija Šulin.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák u Notis Marias.


21. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins u Michaela Šojdrová.


22. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


23. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 26 sad-data 29 ta' Ottubru 2015.


24. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Anness 1 - Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Anness 2 - Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza