Index 
Proces-verbal
PDF 284kWORD 247k
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Urări de bun venit
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Depunere de documente
 8.Transferuri de credite
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Decizii privind anumite documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (dezbatere)
 14.Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (dezbatere)
 15.Votare
  15.1.Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  15.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  15.3.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  15.4.Proiectul de buget rectificativ nr.7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene privind migrația (vot)
  15.5.Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács
  15.6.Desemnarea directorului executiv al FEIS *** (vot)
  15.7.Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS *** (vot)
  15.8.Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (vot)
 16.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 17.Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA (dezbatere)
 18.Situaţia din Ucraina (dezbatere)
 19.Antisemitismul, islamofobia și discursurile de incitare la ură în Europa (dezbatere)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Explicații privind votul
 22.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 23.Calendarul următoarelor ședințe
 24.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Desemnarea directorului executiv al FEIS
 Anexa 2 - Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.05.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a condamnat dublul atentat cu bombă de la Ankara, la 10 octombrie, soldat cu aproximativ o sută de morți și peste 500 de răniți și a transmis, în numele Parlamentului, condoleanțe familiilor victimelor. Președintele și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația internă din Turcia, insistând, în special, asupra faptului că libertatea mass-mediei reprezintă un pilon fundamental al democrației și a invitat toate părțile interesate să se implice în procesul de reconciliere.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

°
° ° °

István Ujhelyi a fost prezent la ședințele din 13 noiembrie 2014 și din 30 aprilie 2015, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

István Ujhelyi a precizat faptul că a participat la ședințele din 18 decembrie 2014, din 9 iunie 2015 și din 11 iunie 2015, dar că numele său nu figurează pe lista de prezență.


4. Urări de bun venit

Președintele a urat bunvenit, în numele Parlamentului, laureaților Premiului cetățeanului european din 2015, prezenți în tribuna oficială.


5. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Jasenko Selimovic cu efect de la 30 septembrie 2015.


6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, a semnat următorul act, adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2015: Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Desemnarea directorului executiv al FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

retrimis

fond :

BUDG, ECON

- Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

retrimis

fond :

BUDG, ECON

- Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 (rezumat) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 30/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare: rapoarte

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Raport referitor la un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (2015/2112(INI)) - ENVI - Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG - ECON - Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG - ECON - Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat lui Vladimir Putin care, la 30 septembrie, va prezida Consiliul de Securitate al ONU dedicat combaterii terorismului în Irak și Siria (B8-0950/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la neimpunerea de sancțiuni Rusiei (B8-0951/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind politica europeană în materie de imigrație, considerată a fi un eșec de către 89% dintre italieni (B8-0952/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind reducerea în continuare a salariilor în Italia înregistrată de OCDE (B8-0953/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la scandalul în care este implicat Volkswagen: necesitatea realizării unei anchete de către Comisia Europeană (B8-0954/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la nivelul record de impozitare a întreprinderilor în Italia (B8-0955/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea coordonării cadrelor strategice naționale în domeniul mobilității sustenabile (B8-0956/2015)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la medicamentele inovatoare și necesitatea unor activități de cercetare și dezvoltare eficace (B8-0957/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la costurile certificatelor de performanță energetică pentru clădiri (B8-0958/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la legislația penală în ceea ce privește urmărirea în justiție a cazurilor de corupție (B8-0959/2015)

retrimis

fond :

LIBE


8. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015 și DEC 32/2015 - Secțiunea III – Comisia.


9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de un deputat (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000101/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Antisemitismul, islamofobia și discursurile de incitare la ură în Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/35 al Comisiei în ceea ce privește dispoziţiile referitoare la calcularea cerințelor de capital pentru mai multe categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 6 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de nord-vest (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 12 octombrie 2015

retrimis fond:retrimis fond: ITRE


11. Decizii privind anumite documente

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

- Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
comisii: BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.02.2015)

- Desemnarea directorului executiv al FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
comisii: BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 11.2.2015)

Modificarea sesizării

Recomandare de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
retrimis fond: LIBE


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi pentru perioada de sesiune octombrie II (PE 569.962/PDOJ) a fost distribuit (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

De comun acord cu grupurile politice, Președintele a propus următoarele modificări:

- o dezbatere privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA” va fi adăugată la 19.30, ca prim punct pe ordinea de zi după votare;

- două rapoarte ale comisiilor ECON și BUDG referitoare la candidații propuși de Comitetul director al FEIS pentru posturile de director executiv și director executiv adjunct al FEIS vor fi supuse votului;

- ședința va fi prelungită până la ora 23.00.

Parlamentul a fost de acord cu aceste propuneri.

°
° ° °

Președintele a anunțat că JURI a adoptat raportul lui Tadeusz Zwiefka referitor la Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács (A8-0291/2015).

În conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, acest raport va fi supus la vot astăzi.

°
° ° °

Cerere a Grupului PPE care a vizat închiderea dezbaterii privind „Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA” prin depunerea unei propuneri de rezoluție care ar urma să fie votată în perioada de sesiune octombrie III.

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, Monika Hohlmeier, în favoarea cererii, și Birgit Sippel, împotriva cererii.

Cu VE (177 pentru, 208 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la „Situația din Turcia - masacrarea civililor în timpul unei demonstrații pentru pace”.

A intervenit Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


13. Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (15-16 octombrie 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bas Belder, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Gianluca Buonanno, cu privire la accesul în hemiciclu și sancțiunea disciplinară care i-a fost comunicată în conformitate cu articolele 166 și 167 din Regulamentul de procedură (Președintele a confirmat că sancțiunea se va aplica începând de lunea viitoare) Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, și Dimitrios Papadimoulis.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi și David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, cu privire la procedura aplicabilă întrebărilor adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (Președintele a remintit dispozițiile în vigoare), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri și Iliana Iotova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Pervenche Berès.

A intervenit Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (dezbatere)

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice [2015/2112(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Dubravka Šuica (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Davor Ivo Stier (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, și Matthias Groote, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc și José Inácio Faria.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos și Claude Turmes.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Gilles Pargneaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.8 al PV din 14.10.2015.


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

15. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


15.1. Accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0352)


15.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015: Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0354)


15.4. Proiectul de buget rectificativ nr.7/2015 – Gestionarea crizei refugiaților: adoptarea imediată de măsuri bugetare în temeiul agendei europene privind migrația (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0355)


15.5. Cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Béla Kovács

Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0356)


15.6. Desemnarea directorului executiv al FEIS *** (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0357)


15.7. Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS *** (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (Anexa 2)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0358)


15.8. Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (vot)

Un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice [2015/2112(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0359)

Intervenții

Anne-Marie Mineur a propus următorul amendament oral după punctul 80, care a fost reținut.


16. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


17. Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Consecințe ale hotărârii Curții Europene de Justiție de invalidare a deciziei privind „sfera de siguranță” a SUA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli și Heinz K. Becker.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Nicola Caputo.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Situaţia din Ucraina (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Ucraina (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Louis Aliot, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki și Urmas Paet.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó și Notis Marias.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Antisemitismul, islamofobia și discursurile de incitare la ură în Europa (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000101/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Antisemitismul, islamofobia și discursurile de incitare la ură în Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatrix von Storch, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Afzal Khan, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, pentru un fapt personal, ca urmare a intervenției oratorului anterior, Arne Gericke, Marek Jurek și Patricija Šulin.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák și Notis Marias.


21. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins și Michaela Šojdrová.


22. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


23. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 26 și 29 octombrie 2015.


24. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Anexa 1 - Desemnarea directorului executiv al FEIS

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Anexa 2 - Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate