Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

4. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han hade beslutat att utdöma påföljder för Janusz Korwin-Mikke och Gianluca Buonanno för att dessa hade stört parlamentets arbete den 7 juli 2015 och den 8 september 2015 samt den 6 och 7 oktober 2015. Påföljderna innebär för det första att dagtraktamentet dras in under tio dagar och för det andra de berörda ledamöterna stängs av från deltagande i samtliga av parlamentets eller något av dess organs verksamhet – även detta under tio dagar, i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen. De berörda ledamöterna hade underrättats om detta beslut.

Talmannen meddelade vidare att Janusz Korwin-Mikke och Gianluca Buonanno hade lämnat in ett internt överklagande med åberopande av artikel 167 i arbetsordningen. Presidiet skulle besluta om dessa överklaganden innevarande kväll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy