Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från ENF-gruppen och de grupplösa om att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Béla Kovács lämnar sin plats.

DEVE-utskottet: Nicolas Bay.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy