Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

6. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor IMCO předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava (P6_TA(2009)0092(COR1)) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. března 2009 k přijetí výše uvedeného nařízení P6_TA(2009)0092 (Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Právní upozornění - Ochrana soukromí