Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 26. oktober 2015 - Strasbourg

6. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget IMCO havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse (P6_TA(2009)0092(COR1)) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2009 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning P6_TA(2009)0092 (EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik