Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 26. lokakuuta 2015 - Strasbourg

6. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

IMCO-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P6_TA(2009)0092(COR1)) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1) (ensimmäisessä käsittelyssä 10. maaliskuuta 2009 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi P6_TA(2009)0092 (EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö