Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 26. listopada 2015. - Strasbourg

6. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor IMCO dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak (P6_TA(2009)0092(COR1)) Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 10. ožujka 2009. radi donošenja navedene Uredbe P6_TA(2009)0092 (SL C 87 E, 1.4.2010., str. 190.) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti