Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

6. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja IMCO przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie (P6_TA(2009)0092(COR1)) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s.1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 10 marca 2009 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P6_TA(2009)0092 (Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności