Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 26. oktober 2015 - Strasbourg

6. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor IMCO je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

Popravek (P6_TA(2009)0092(COR1)) Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1) (Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 10. marca 2009 z namenom sprejetja omenjene uredbe P6_TA(2009)0092 (UL C 87 E, 1.4.2010, str. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov