Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
CRE

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 28 октомври 2015 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Изказа се Matt Carthy по повод на пожара, който е взел 10 жертви в зона за приемане на пътници близо до Дъблин на 10 октомври 2015 г. и по повод на смъртта при изпълнение на служебния дълг на 11 октомври 2015 г. на Tony Goldenчлен на ирландската полиция. Matt Carthy поиска съболезнованията на институцията на семействата на жертвите да бъдат споменати в настоящия протокол. (Председателят прие за сведение).

Изказа се João Ferreira, който попита на какви критерии се основават решенията на службите на Парламента относно обосновката на спешността на допълнителните въпроси с искане за писмен отговор, внесени от членовете на Парламента. (Председателят посочи тълкуването на член 130 от Правилника за дейността, което беше одобрено в пленарна зала, и уточни, че въпросът се анализира понастоящем).

Правна информация - Политика за поверителност