Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

7. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
Doslovné záznamy

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 28. října 2015 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Vystoupil Matt Carthy k požáru, který vypukl dne 10. října 2015 v tábořišti irských kočovníků (travellerů) nedaleko Dublinu a který si vyžádal deset obětí, a ke smrti příslušníka irského policejního sboru Tonyho Goldena, který zemřel při výkonu své funkce dne 11. října 2015. Matt Carthy požádal, aby byla v zápisu uvedena skutečnost, že Parlament vyjádřil soustrast rodinám obětí (předseda vzal vystoupení na vědomí).

Vystoupil João Ferreira, aby se zeptal, na jakých kritériích závisí rozhodnutí útvarů Parlamentu, pokud jde o odůvodnění naléhavosti doplňujících otázek k písemnému zodpovězení pokládaných poslanci (předseda odkázal na výklad článku 130 jednacího řádu, který byl schválen v plénu, a dodal, že záležitost se v současnosti projednává).

Právní upozornění - Ochrana soukromí