Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 26. oktoober 2015 - Strasbourg

7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
CRE

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 28. oktoobril 2015. aastal koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Sõna võttis Matt Carthy kümne ohvriga tulekahju kohta Dublini lähedal asuvas rändrahvaste vastuvõtukeskuses 10. oktoobril 2015 ja Tony Goldeni hukkumise kohta 11. oktoobril 2015. aastal Iiri politseijõudude ridades ametiülesannete täitmisel. Matt Carthy palus lisada käesolevasse protokolli Euroopa Parlamendi kaastundeavalduse ohvrite perekondadele (President võttis selle teadmiseks.).

Sõna võttis João Ferreira, kes palus selgitada, millistel kriteeriumidel põhinevad parlamendi teenistuste otsused parlamendiliikmete esitatud täiendavate kirjalikult vastatava küsimuse kiireloomuliseks lugemise kohta (Parlamendi president tuletas meelde kodukorra artikli 130 tõlgendust, mille täiskogu on heaks kiitnud, ja täpsustas, et praegu seda küsimust analüüsitakse.).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika