Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 26. lokakuuta 2015 - Strasbourg

7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
CRE

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 28. lokakuuta 2015 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Matt Carthy käytti puheenvuoron kiertolaisväestön leiriytymispaikalla Dublinissa 10. lokakuuta 2015 sattuneesta tulipalosta, jossa kuoli kymmenen ihmistä, sekä 11. lokakuuta 2015 virantoimituksessa menehtyneestä irlantilaisesta poliisista Tony Goldenista. Matt Carthy pyysi merkitsemään parlamentin surunvalittelut uhrien perheille tähän pöytäkirjaan (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

João Ferreira käytti puheenvuoron kysyäkseen, miten parlamentin yksiköt perustelevat päätökset, jotka koskevat jäsenten esittämien kirjallisesti vastattavien lisäkysymysten kiireellisyyden perustelua (puhemies viittasi työjärjestyksen 130 artiklan tulkintaan, jonka täysistunto on hyväksynyt, ja tarkensi, että asiaa arvioidaan paraikaa).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö