Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 26. listopada 2015. - Strasbourg

7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
Doslovno izvješće

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 28. listopada 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Govorio je Matt Carthy o požaru koji je 10. listopada 2015. prouzročio smrt deset osoba u romskom kamperskom naselju nedaleko Dublina te o pripadniku irskih policijskih snaga Tonyju Goldenu koji je 11. listopada 2015. smrtno stradao dok je obavljao svoju službenu dužnost. Matt Carthy zatražio je da se u ovom zapisniku navede da je Institucija izrazila sućut obiteljima žrtava. (Predsjednik je to primio na znanje).

Govorio je João Ferreira kako bi zatražio objašnjenje u vezi s kriterijima na kojima se zasnivaju odluke službi Europskog parlamenta u pogledu utemeljenosti hitnosti dodatnih pitanja sa zahtjevom za pisani odgovor koja podnose zastupnici. (Predsjednik ga je uputio na tumačenje članka 130. Poslovnika, koji je usvojen na plenarnoj sjednici, te je dodao da se njegovo pitanje razmatra.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti