Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. spalio 26 d. - Strasbūras

7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
CRE

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2015 m. spalio 28 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Kalbėjo Matt Carthy dėl gaisro, kurio metu prie Dublino, esančioje airių klajūnų stovyklavietėje, 2015 m. spalio 10 d. žuvo dešimt žmonių ir dėl 2015 m. spalio 11 d. Airijos policijos pareigūno Tony Golden žūties tarnybos metu. Matt Carthy paprašė į šio posėdžio protokolą įtraukti Parlamento užuojautos žodžius minėtų aukų artimiesiems. (Pirmininkas pasižymėjo šį klausimą).

Kalbėjo João Ferreira pasiteiravo dėl kriterijų, kuriais remiantis buvo priimti Parlamento tarnybų sprendimai dėl papildomų narių klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, skubos pagrindimo (Pirmininkas nurodė Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio išaiškinimą, kuriam pritarta per Parlamento plenarinę sesiją, ir patikslino, kad šis klausimas dar yra nagrinėjamas).

Teisinė informacija - Privatumo politika