Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 26. oktobris - Strasbūra

7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
CRE

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2015. gada 28. oktobrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Matt Carthy, pieminot ugunsgrēku, kurš 2015. gada 10. oktobrī izcēlās kādā Īrijas nomadu mītnē netālu no Dublinas un kurā gāja bojā 10 cilvēki, kā arī īru policista Tony Golden nāvi 2015. gada 11. oktobrī, kurš gāja bojā, pildot dienesta pienākumus. Matt Carthy lūdza šīs sēdes protokolā minēt, ka Parlaments izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm (sēdes vadītājs šo lūgumu pieņēma zināšanai).

Uzstājās João Ferreira, kurš vēlējās zināt, uz kādiem kritērijiem ir balstīti Parlamenta dienestu lēmumi attiecībā uz deputātu iesniegto papildjautājumu, uz kuriem sniedzama rakstiska atbilde, steidzamības pamatojumu. (Sēdes vadītājs norādīja uz plenārsēdē apstiprināto Reglamenta 130. panta interpretāciju un precizēja, ka šis jautājums patlaban tiek analizēts.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika