Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 26 octombrie 2015 - Strasbourg

7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
CRE

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 28 octombrie 2015, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

A intervenit Matt Carthy cu privire la incendiul care a provocat 10 victime într-o zonă de primire a grupurilor de nomazi în apropierea Dublinului, la 10 octombrie 2015, și cu privire la decesul membrului poliției irlandeze, Tony Golden, în timpul exercitării funcțiilor, la 11 octombrie 2015. Matt Carthy a solicitat să fie incluse în prezentul proces-verbal condoleanțele adresate de Parlament familiilor victimelor (Președintele a luat act de această chestiune.).

A intervenit João Ferreira pentru a întreba pe ce criterii se bazează deciziile serviciilor Parlamentului cu privire la justificarea urgenței întrebărilor suplimentare cu solicitare de răspuns scris depuse de deputați (Președintele a făcut trimitere la interpretarea articolul 130 din Regulamentul de procedură, aprobat de plen, și a precizat că o analiză cu privire la această chestiune este în curs).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate