Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 28. októbra 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

V rozprave vystúpil Matt Carthy k požiaru, ktorý si vyžiadal desať obetí na životoch a ku ktorému došlo v tábore kočovných Rómov neďaleko Dublinu 10. októbra 2015, a k smrti člena írskeho policajného zboru Tonyho Goldena pri výkone svojej funkcie 11. októbra 2015. Matt Carthy požiadal, aby vyjadrenie úprimnej sústrasti Parlamentu rodinám obetí bolo uvedené v tejto zápisnici. (Predseda to vzal na vedomie.).

V rozprave vystúpil João Ferreira, ktorý položil otázku, akými kritériami sa riadia rozhodnutia oddelení Parlamentu, pokiaľ ide o zdôvodnenie naliehavosti dodatočných otázok na písomné zodpovedanie podávaných poslancami (Predseda odkázal na výklad článku 130 rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený na plenárnom zasadnutí, a poukázal na to, že vec sa v súčasnosti posudzuje).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia