Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 26. oktober 2015 - Strasbourg

7. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
Dobesedni zapis

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo 28. oktobra 2015 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Govoril je Matt Carthy o požaru, ki je 10. oktobra 2015 zajel območje za sprejem potujočih skupin blizu Dublina in v katerem je umrlo deset ljudi, ter o smrti pripadnika irskih policijskih enot Tonya Goldna 11. oktobra 2015 med opravljanjem dolžnosti.. Matt Carthy je pozval, naj se v pričujoči zapisnik vključi sožalje institucije svojcem žrtev (predsednik je to vzel na znanje).

Govoril je João Ferreira, ki je vprašal, na kakšnih merilih temeljijo odločitve služb Parlamenta glede utemeljitve nujnosti dodatnih vprašanj za pisni odgovor, ki jih vložijo poslanci (predsednik je opozoril na razlago člena 130 Poslovnika, ki je bil sprejet na plenarnem zasedanju, in natančneje pojasnil, da se to vprašanje preučuje).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov