Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på mercredi 28 octobre 2015 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Talare: Matt Carthy yttrade sig om en brand i ett husvagnsläger för resandefolket som skördade tio dödsoffer utanför Dublin den 10 oktober 2015 samt om den irländske polisassistenten, Tony Golden, som mördades i tjänsten den 11 oktober 2015; Matt Carthy bad att parlamentets kondoleanser till offrens anhöriga skulle nämnas i detta protokoll (talmannen noterade detta).

Talare: João Ferreira undrade vilka kriterier som gäller för beslut av parlamentets avdelningar om vilka frågor från ledamöterna för skriftligt besvarande som eventuellt ska betraktas som brådskande (talmannen hänvisade till tolkningen av artikel 130 i arbetsordningen, som godkänts av kammaren, och förklarade att detta håller på att undersökas).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy