Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

8. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van april II 2015 en mei I 2015 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.

Juridische mededeling - Privacybeleid