Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

8. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna april II 2015 och maj I 2015 finns tillgängligt på Europarl.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy