Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000106/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Balíček týkající se „inteligentních hranic“ (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Balíček týkající se „inteligentních hranic“ (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015), kterou pokládají Pavel Svoboda za výbor JURI a Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Slyšení o změnách letního času v Evropě (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém sledování občanů EU (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém sledování občanů EU (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Rozvoj satelitních technologií, které by umožnily zavedení systémů pro celosvětové sledování letů (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Radě: Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Právní upozornění - Ochrana soukromí