Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000106/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Slimmegrenzenpakket (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Slimmegrenzenpakket (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) van Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI en Michael Cramer namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Hoorzitting over wijzigingen aan de zomertijd in Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) van Michael Cramer, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: Ontwikkeling van een satellietgebaseerde technologie om systemen voor vluchtopvolging op mondiale schaal mogelijk te maken (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Juridische mededeling - Privacybeleid