Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

9. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000106/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Pakiet dotyczący inteligentnych granic (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Inteligentne granice (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015), które skierowali Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, i Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu na letni w Europie (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej elektronicznej inwigilacji obywateli UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej elektronicznej inwigilacji obywateli UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności