Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 26 octombrie 2015 - Strasbourg

9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000106/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Pachetul de acte legislative privind frontierele inteligente (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Frontierele inteligente (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) adresată de Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI și Michael Cramer în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Audierea privind modificarea orarului de vară în Europa (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate