Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000106/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Radu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015), ktorú položili Pavel Svoboda v mene výboru JURI a Michael Cramer v mene výboru TRAN pre Komisiu: Vypočutie o zmene na letný čas v Európe (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Radu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015), ktorú položil Michael Cramer v mene výboru TRAN,pre Komisiu: Rozvoj satelitnej technológie umožňujúcej fungovanie systémov celosvetového zaznamenávania letov (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015), ktorú položil Thomas Händel v mene výboru EMPL pre Radu: Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015), ktorú položila Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia