Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

11. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního třetího říjnového plenárního zasedání (PE 570.418/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý a středa

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl tyto dvě změny:

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Izraeli a Palestině (bod 105 PDOJ) a o situaci v Jižním Súdánu (bod 93 PDOJ) budou přesunuta ze středečního odpoledne na úterní odpoledne a budou zařazena po rozpravě o rozpočtu.

Rozpravy o prohlášení Komise o perspektivách a přezkumu strategie EU 2020 (bod 96 PDOJ) a o zprávě o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování (A8-0120/2015), kterou předkládá Renato Soru (bod 53 PDOJ), budou přesunuty z úterního odpoledne na středeční večer a budou se konat před rozpravou o prohlášení Komise o přístupu MSP k financím (bod 94 PDOJ).

Parlament vyslovil souhlas s těmito změnami.

Vystoupil Paul Rübig s žádostí, aby čtvrteční hlasování začalo o půlhodinu dříve.

°
° ° °

Žádost skupiny PPE, aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Gruzii, a zejména situaci televizní stanice TV Rustavi 2, ke kterému by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE s odůvodněním žádosti a Heidi Hautala proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (122 pro, 168 proti, 35 zdržení se).

Žádost skupiny GUE/NGL aby bylo na odpolední pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Zeleném pochodu na Západní Sahaře – 40 let poté.

Vystoupili: Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts s návrhem, aby se rozprava konala během nadcházejícícho dílčího zasedání v Bruselu, a Cristian Dan Preda proti žádosti skupiny GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey souhlasila s návrhem, se kterým vystoupil Philippe Lamberts. Předseda vyzval předsedkyni skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmerovou, aby návrh předložila na nadcházející schůzi Konference předsedů.

Čtvrtek

Parlament vyslovil souhlas s návrhem, se kterým vystoupil Paul Rübig. Čtvrteční hlasování začne o půlhodinu dříve a předchozí rozpravy budou o stejnou dobu zkráceny.

Vystoupili: Fabio Massimo Castaldo a Anne Sander.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí