Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 26. oktober 2015 - Strasbourg

11. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober III (PE 570.418/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag og Onsdag

I overensstemmelse med de politiske grupper, foreslog formanden følgende ændringer:

Redegørelserne ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Israel og Palæstina (punkt 105 i PDOJ) og om situationen i Sydsudan (punkt 93 i PDOJ) ville blive fremrykket fra onsdag eftermiddag til tirsdag eftermiddag efter forhandlingen om budgettet.

Forhandlingerne om redegørelsen ved Kommissionen om "Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien" (punkt 96 i PDOJ) og om betænkningen af Renato Soru om "Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed" (A8-0120/2015) (punkt 53 i PDOJ) ville blive udsat fra tirsdag eftermiddag til onsdag aften, umiddelbart inden forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om"Adgang til finansiering for SMV'er" (punkt 94 i PDOJ).

Parlamentet godkendte disse ændringer.

Indlæg af Paul Rübig for at anmode om, at afstemningstiden torsdag aften blev fremrykket en halv time.

°
° ° °

Anmodning fra PPE-Gruppen om på eftermiddagens dagsorden at opføre en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Georgien, navnlig situationen for TV-stationen Rustavi 2, med indgivelse af beslutningsforslag .

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Heidi Hautala imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (122 for, 168 imod, 35 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om på eftermiddagens dagsorden at opføre en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Den Grønne March i Vestsahara, fyrre år efter".

Talere: Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, Philippe Lamberts, der foreslog, at denne forhandling skulle finde sted under den næste mødeperiode i Bruxelles, og Cristian Dan Preda imod anmodningen fra GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey udtrykte sin enighed med forslaget fra Philippe Lamberts. Formanden opfordrede Gabriele Zimmer, formand for GUE/NGL-Gruppen, til at forelægge den kommende Formandskonference et forslag om dette spørgsmål.

Torsdag

Parlamentet udtrykte sin enighed med Paul Rübigs forslag. Afstemningstiden torsdag ville således blive fremrykket en halv time, og forhandlingerne forinden ville blive tilsvarende afkortet.

Talere: Fabio Massimo Castaldo og Anne Sander.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik