Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 26. oktoober 2015 - Strasbourg

11. Tööplaan
Istungi stenogramm

Jagati välja oktoobri III osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 570.418/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev ja kolmapäev

Fraktsioonide nõusolekul tegi president ettepaneku teha kaks järgmist muudatust.

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused olukorra kohta Iisraelis ja Palestiinas (PDOJ punkt 105) ning olukorra kohta Lõuna-Sudaanis (PDOJ punkt 93) tuuakse kolmapäeva pärastlõunalt teisipäeva pärastlõunale eelarvet käsitleva arutelu järele.

Arutelud komisjoni avalduse "Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade" (PDOJ punkt 96) ja Renato Soru raporti väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvuse kohta (A8-0120/2015) (PDOJ punkt 53) viiakse teisipäeva pärastlõunalt üle kolmapäeva õhtule vahetult enne arutelu komisjoni avalduse "VKEde rahastamisvõimalused" üle (PDOJ punkt 94).

Parlament kiitis parandusettepanekud heaks.

Sõna võttis Paul Rübig, kes taotles neljapäevaste hääletuste alustamist pool tundi varem.

°
° ° °

Fraktsiooni PPE taotlus lisada päevakorda pärastlõunal komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Gruusia, eelkõige TV-kanali Rustavi 2 olukorra kohta koos resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Heidi Hautala, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (122 poolt, 168 vastu, erapooletuid 35).

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunal komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus 40 aasta möödumise kohta Rohelisest Marsist Lääne-Saharas.

Sõna võtsid Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, Philippe Lamberts, kes tegi ettepaneku pidada arutelu järgmise Brüsseli osaistungjärgi ajal, ja Cristian Dan Preda, kes oli fraktsiooni GUE/NGL taotluse vastu.

Lola Sánchez Caldentey pooldas Philippe Lamberts'i ettepanekut. Parlamendi president palus fraktsiooni GUE/NGL esimehel Gabriele Zimmeril esitada selleteemalise ettepaneku järgmisele esimeeste konverentsile.

Neljapäev

Parlament oli nõus Paul Rübigi ettepanekuga. Seega alustatakse neljapäeval hääletusega pool tundi varem ja sellele eelnevate arutelude ettenähtud aega vähendatakse samavõrra.

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo ja Anne Sander.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika