Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

11. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober III (PE 570.418/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag en woensdag

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende twee wijzigingen voor:

De verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de situatie in Israël en Palestina (punt 105 PDOJ) en over de situatie in Zuid-Sudan (punt 93 PDOJ) worden verschoven van woensdagmiddag naar dinsdagmiddag, na het begrotingsdebat.

De debatten over de verklaring van de Commissie over de "Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie" (punt 96 PDOJ) en over het verslag-Renato Soru over de "Transparantie van effectenfinancieringstransacties" (A8-0120/2015) (punt 53 PDOJ) worden verschoven van dinsdagmiddag naar woensdagavond, net vóór het debat over de verklaring van de Commissie over de "Toegang tot financiering voor kmo's" (punt 94 PDOJ).

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan deze wijzigingen.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, om te vragen de stemmingen van donderdag een half uur te vervroegen.

°
° ° °

Verzoek van de PPE-Fractie om inschrijving op de agenda van 's middags van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Georgië, met name de situatie van de tv-zender Rustavi 2, met indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Heidi Hautala, tegen het verzoek.

Bij ES (122 voor, 168 tegen, 35 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om inschrijving op de agenda van 's middags van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De Groene Mars in de Westelijke Sahara, veertig jaar na datum".

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, die voorstelt om dit debat tijdens de volgende vergaderperiode in Brussel te houden, en Cristian Dan Preda, tegen het verzoek van de GUE/NGL-Fractie.

Lola Sánchez Caldentey stemt in met het voorstel van Philippe Lamberts. De Voorzitter verzoekt Gabriele Zimmer, GUE/NGL-fractieleider, op de volgende Conferentie van voorzitters een voorstel in die zin in te dienen.

Donderdag

Het Parlement stemt in met het voorstel van Paul Rübig. De stemmingen van donderdag worden dus een half uur vervroegd, en de voorgaande debatten worden een half uur ingekort.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo en Anne Sander.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid