Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

11. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych podczas III sesji październikowej (PE 570.418/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek i środa

W porozumieniu z grupami politycznymi przewodniczący zaproponował dwie następujące zmiany:

Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Izraelu i Palestynie (pkt 105 PDOJ) oraz w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym (pkt 93 PDOJ) zostają przesunięte ze środy po południu na wtorek po południu, po debacie budżetowej.

Debaty nad oświadczeniem Komisji zatytułowanym »Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020”« (pkt 96 PDOJ) oraz nad sprawozdaniem posła Renato Soru zatytułowanym Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych (A8-0120/2015) (pkt 53 PDOJ) zostają przesunięte z wtorku po południu na środę wieczorem, tuż przed debatą nad oświadczeniem Komisji zatytułowanym Dostęp MŚP do finansowania (pkt 94 PDOJ).

Parlament wyraził zgodę na te zmiany.

Głos zabrał Paul Rübig, z wnioskiem o rozpoczęcie tury głosowania w czwartek pół godziny wcześniej.

°
° ° °

Wniosek grupy PPE dotyczący wpisania do popołudniowego porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Gruzji, a w szczególności sytuacji stacji telewizyjnej Rustavi 2, wraz ze składaniem projektów rezolucji.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, uzasadniając wniosek, oraz Heidi Hautala, sprzeciwiając się wnioskowi.

W GE (przy 122 głosach za, 168 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL dotyczący wpisania do popołudniowego porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Zielonego Marszu na Saharze Zachodniej – 40 lat później.

Głos zabrali: Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, uzasadniając wniosek, Philippe Lamberts, proponując, by debata na ten temat odbyła się podczas kolejnej sesji brukselskiej, oraz Cristian Dan Preda, sprzeciwiając się wnioskowi grupy GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey wyraziła zgodę na propozycję Philippe'a Lambertsa. Przewodniczący zachęcił Gabriele Zimmer, przewodniczącą grupy GUE/NGL, do przedłożenia stosownego wniosku na kolejnym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących.

Czwartek

Parlament wyraził zgodę na wniosek Paula Rübiga. Czwartkowa tura głosowań rozpocznie się zatem pół godziny wcześniej i o tyle samo zostaną skrócone debaty, które zaplanowano przed turą głosowań.

Głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo i Anne Sander.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności