Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 26 octombrie 2015 - Strasbourg

11. Ordinea lucrărilor
Stenograma

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din octombrie III (PE 570.418/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți și Miercuri

În acord cu grupurile politice, Președintele a propus următoarele două modificări:

Declarațiile Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația din Israel și Palestina (punctul 105 din PDOJ) și privind situația din Sudanul de Sud (punctul 93 din PDOJ) vor fi prezentate mai devreme, marți după-amiază după dezbaterea privind bugetul, în loc de miercuri după-amiază.

Dezbaterile privind declarația Comisiei referitoare la perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (punctul 96 din PDOJ) și privind raportul Renato Soru referitor la transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (A8-0120/2015) (punctul 53 din PDOJ) se amână de marți după-amiaza pentru miercuri seara, chiar înainte de dezbaterea privind declarația Comisiei referitoare la accesul la finanțare al IMM-urilor (punctul 94 din PDOJ).

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

A intervenit Paul Rübig pentru a solicita ca votarea din ziua de joi să aibă loc cu jumătate de oră mai devreme.

°
° ° °

Solicitare a Grupului PPE de introducere pe ordinea de zi de după-amiază a unei declarații a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Georgia, în special situația postului TV Rustavi 2, însoțită de depunerea unor propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, care a motivat solicitarea, și Heidi Hautala, împotriva solicitării.

Cu VE (122 pentru, 168 împotrivă, 35 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Solicitare din partea Grupului GUE/NGL de introducere pe ordinea de zi de după-amiază a unei declarații a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Marșul Verde din Sahara Occidentală, după patruzeci de ani.

Au intervenit: Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat solicitarea, Philippe Lamberts, care a propus ca această dezbatere să aibă loc în cadrul următoarei perioade de sesiune de la Bruxelles, și Cristian Dan Preda, împotriva solicitării din partea Grupului GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey și-a exprimat acordul cu privire la propunerea lui Philippe Lamberts. Președintele a invitat-o pe Gabriele Zimmer, președinta Grupului GUE/NGL, să prezinte o propunere în acest sens în cadrul următoarei Conferințe a președinților.

Joi

Parlametul și-a exprimat acordul cu privire la propunerea lui Paul Rübig. Votarea din ziua de joi va avea loc, prin urmare, cu jumătate de oră mai devreme, iar dezbaterile care o preced vor fi reduse cu jumătate de oră.

Au intervenit: Fabio Massimo Castaldo și Anne Sander.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate