Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

11. Program práce
Doslovný zápis

Bol rozdaný konečný návrh programu tretej októbrovej plenárnej schôdze (PE 570.418/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok a Streda

Po dohode s politickými skupinami predseda navrhol tieto dve zmeny:

Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku k situácii v Izraeli a Palestíne (bod 105 PDOJ), a k situácii v Južnom Sudáne (bod 93 PDOJ) budú presunuté zo stredy popoludnia na utorok popoludnie a budú zaradené do programu po rozprave o rozpočte.

Rozpravy k vyhláseniu Komisie o perspektívach a preskúmaní stratégie Európa 2020 (bod 96 PDOJ) a k správe o transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (A8-0120/2015), ktorú predložil Renato Soru , (bod 53 PDOJ) budú presunuté z utorka popoludnia na stredu večer tesne pred rozpravou k vyhláseniu Komisie o prístupe MSP k financovaniu (bod 94 PDOJ).

Parlament tieto zmeny schválil.

V rozprave vystúpil Paul Rübig so žiadosťou, aby sa hlasovanie vo štvrtok večer uskutočnilo o pol hodinu skôr.

°
° ° °

Žiadosť skupiny PPE, aby sa na popoludňajší program rokovania zapísalo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku ku Gruzínsku, najmä k situácii v televíznej stanici TV Rustavi 2, ku ktorému boli predložené návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť zdôvodnil, a Heidi Hautala, proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 122, proti: 168, zdržali sa hlasovania: 35).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa na popoludňajší program rokovania zapísalo vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku k Zelenému pochodu na Západnej Sahare – o 40 rokov neskôr.

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť zdôvodnila, Philippe Lamberts, ktorý navrhol, aby sa táto rozprava konala počas nadchádzajúcej schôdze v Bruseli a Cristian Dan Preda proti žiadosti skupiny GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey súhlasila s návrhom, s ktorým vystúpil Philippe Lamberts. Predseda vyzval predsedníčku skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmerovú, aby návrh predložila na najbližšej schôdzi Konferencie predsedov.

Štvrtok

Parlament vyslovil súhlas s návrhom, s ktorým vystúpil Paul Rübig. Štvrtkové hlasovanie sa tak uskutoční o pol hodinu skôr a predchádzajúce rozpravy sa o rovnaký čas skrátia.

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo a Anne Sander.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia