Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0076(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0271/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0361

Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

12. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *- Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки * - Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария, предвиждащо мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени плащания [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (докладчик) представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Elisa Ferreira (заместник на Jeppe Kofod) и Molly Scott Cato, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, представиха своите доклади.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard и Fabio De Masi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (заместник на докладчика Jeppe Kofod) и Molly Scott Cato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.10 от протокола от 27.10.2015 г, точка 5.2 от протокола от 27.10.2015 г и точка 5.3 от протокола от 27.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност