Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0076(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0271/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0361

Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

12. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *– Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o automatické výměně informací o finančních účtech * – Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb: zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor * (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Zpráva o rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (zpravodaj) uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Elisa Ferreira, kterou je nahrazen zpravodaj Jeppe Kofod, a Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, uvedly zprávy.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard a Fabio De Masi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas a Tom Vandenkendelaere.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon, kterým je nahrazen zpravodaj Jeppe Kofod, a Molly Scott Cato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 27.10.2015, bod 5.2 zápisu ze dne 27.10.2015 a bod 5.3 zápisu ze dne 27.10.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí