Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0076(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0271/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0361

Protokoll
Esmaspäev, 26. oktoober 2015 - Strasbourg

12. Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *- ELi ja Šveitsi vaheline leping finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta * - Hoiuste intresside maksustamine ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine * (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (raportöör) tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Elisa Ferreira (raportöör Jeppe Kofodi asemel) ja Molly Scott Cato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard ja Fabio De Masi.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas ja Tom Vandenkendelaere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (raportöör Jeppe Kofodi asemel) ja Molly Scott Cato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2015 protokolli punkt 5.10, 27.10.2015 protokolli punkt 5.2 ja 27.10.2015 protokolli punkt 5.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika