Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0076(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0271/2015

Debatten :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 27/10/2015 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0361

Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

12. Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *- Overeenkomst tussen de EG en Zwitserland betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen * - Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling: intrekking van de spaarrichtlijn * (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot intrekking van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (rapporteur) leidt het verslag in.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Elisa Ferreira (ter vervanging van rapporteur Jeppe Kofod) en Molly Scott Cato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard en Fabio De Masi.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas en Tom Vandenkendelaere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (ter vervanging van rapporteur Jeppe Kofod) en Molly Scott Cato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.10 van de notulen van 27.10.2015, punt 5.2 van de notulen van 27.10.2015 en punt 5.3 van de notulen van 27.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid