Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0076(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0271/2015

Debaty :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0361

Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

12. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * - Umowa UE-Szwajcaria w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych * - Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek: uchylenie dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej środki równoważne środkom ustanowionym w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady uchylającej dyrektywę Rady 2003/48/WE [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (sprawozdawca) przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Elisa Ferreira (zastępująca sprawozdawcę Jeppe Kofoda) oraz Molly Scott Cato, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, przedstawiły sprawozdania.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard i Fabio De Masi.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas i Tom Vandenkendelaere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (zastępujący sprawozdawcę Jeppe Kofoda) oraz Molly Scott Cato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 27.10.2015, pkt 5.2 protokołu z dnia 27.10.2015 i pkt 5.3 protokołu z dnia 27.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności