Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0076(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0271/2015

Dezbateri :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0361

Proces-verbal
Luni, 26 octombrie 2015 - Strasbourg

12. Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal *- Acordul UE-Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare * - Impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi: abrogarea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii * (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăților de dobânzi [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (raportor) și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Elisa Ferreira (înlocuind raportorul Jeppe Kofod) și Molly Scott Cato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard și Fabio De Masi.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (înlocuind raportorul Jeppe Kofod) și Molly Scott Cato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.10 al PV din 27.10.2015, punctul 5.2 al PV din 27.10.2015 și punctul 5.3 al PV din 27.10.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate