Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0076(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0271/2015

Rozpravy :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 27/10/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0361

Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

12. Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *- Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o automatickej výmene informácií o finančných účtoch * - Zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov: zrušenie smernice o zdaňovaní príjmu z úspor * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, v mene Európskej únie [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Správa o návrhu smernice Rady o zrušení smernice Rady 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Markus Ferber (spravodajca) uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Elisa Ferreira (náhradníčka za spravodajcu Jeppa Kofoda) a Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard a Fabio De Masi.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas a Tom Vandenkendelaere.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Romana Tomc, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Maria Spyraki a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (náhradník za spravodajcu Jeppa Kofoda) a Molly Scott Cato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 27.10.2015, bod 5.2 zápisnice zo dňa 27.10.2015 a bod 5.3 zápisnice zo dňa 27.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia